PIEGĀDE

Piegādi nodrošina kompānija DPD.

Pasūtījuma apstrādes laiks 1-2 dienas

Vidējais pasūtījumu piegādes laiks ir 5-7 darbdienas, bet sezonas laikā termiņš var tikt pagarināts par dažām nedēļām. Maksimālais pasūtījumu izpildes termiņš ir 2 nedēļas. Ja pasūtījumu nevar izpildīt 14 darba dienu laikā, Prečunoliktava.lv par to Jums paziņo pa tālruni, e-pastu vai pastu. Ja jaunais termiņš nav Jums piemērots, Jūs varat atsaukt pasūtījumu. Ja pasūtītās preces nevar izsūtīt no noliktavas visas reizē, Prečunoliktava.lv nosūta Jums pasūtītās preces vairākās pakās.

Prečunoliktava.lv atkāpšanās tiesības
Prečunoliktava.lv ir tiesības atkāpties no Līguma, kas noslēgts ar Jums, ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt un, cita starpā, ja preces noliktavā izbeigušās. Prečunoliktava.lv jāinformē Jūs par atkāpšanos no Līguma pie pirmās iespējas pa tālruni, e-pastu vai pastu. Ja Jūs jau esat samaksājis (-usi) par pasūtītajām precēm, Prečunoliktava.lv atmaksā pirkuma cenu vēlākais 14 dienu laikā.

Īpašuma tiesību paturēšana
Īpašuma tiesības uz precēm, kas tiek piegādātas Jums, pamatojoties uz pasūtījumu, pieder Prečunoliktava.lv līdz pilnas pirkuma cenas samaksai.

Kļūdas un krāsas
Prečunoliktava.lv patur tiesības izlabot nepatiesu informāciju, kas iekļauta Prečunoliktava.lv katalogā drukas kļūdu vai citādu kļūdu dēļ.
Katalogā redzamās krāsas var mazliet atšķirties no faktiskajām krāsām tehnisku drukāšanas iemeslu vai datora ekrānu dēļ.

MAKSĀJUMU PAR PRECĒM VAR VEIKT, IZMANTOJOT VIENU NO MAKSĀJUMA VEIDIEM:

Maksājums, veicot tiešo bankas pārskaitījumu

Swedbank – LV66HABA0551048161366

PRECES ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI

  1. Pircējam ir tiesības atgreizt jebkuru preci 14 dienu laikā no brīža, kad prece tiek piegādāta uz pasūtījumā norādīto adresi. Ja pircējs nolemj atgriezt preci (-es), tad tiek piemēroti šādi noteikumi:

A. Pircējam ir pienākums atgriezt preci (-es) 14 dienu laikā no preces piegādes dienas uz norādīto atgriešanas adresi.

B. Saņemot preces no pircēja, kravas nosūtītājs 14 dienu laikā atgriež preces un piesakās atmaksai, izmantojot Prečunoliktava.lv kravas piegādes servisu. Atmaksa tiek ieskaitīta kravas nosūtītāja kontā 7 dienu laikā no brīža, kad Prečunoliktava.lv ir saņēmis atgrieztās preces un apstiprinājis, ka preces ir labā stāvoklī un nav bojātas.

  1. Ja kāda no saņemtām precēm ir bojāta vai tiek saņemtas citas preces, tad piemēro šādus noteikumus:

A. Pircējam ir pienākums iesniegt (fotogrāfiskus) pierādījumus. Šīm fotogrāfijām ir jābūt (digitāli) marķētām ar datumu, un tās ir jānosūta uz e-pasta adresi, ko nodrošina kravas nosūtītājs, vai uz vietējo klientu apkalpošanas e-pastu,
norādot pasūtījuma numuru un preces numuru. Pēc pārbaudes Prečunoliktava.lv lemj par vienu no trim iespējām:

I. Par zaudējumiem tiek piešķirta atlaide;
II. Par zaudējumiem tiek veikta atmaksa;
III. Par zaudējumiem tiek izsūtīta jauna prece.

B. Atmaksa attiecas tikai uz precēm un tajā nav iekļauti izdevumi, kas ir saistīti ar piegādi.

C. Prečunoliktava.lv patur tiesības atkāpties no iepriekšminētā, ja tas attiecas uz atsevišķu gadījumu.